19 nov 2022

Acties van de Oversluitclaim na 6 jaar ten einde

We zijn de Oversluitclaim zes jaar geleden begonnen met de overtuiging dat de wijze waarop de boeterente berekend werd, echt niet klopte. Naar aanleiding van onze actie heeft de AFM de banken gedwongen die berekening in het voordeel van de consument aan te passen. Alle consumenten die de hypotheek na 14 juli 2016 hadden overgesloten (nieuwe richtlijn) moesten van de AFM bovendien schadeloos gesteld worden. Dat was een enorm succes maar wij vonden het niet ver genoeg gaan en we zijn doorgegaan met onze actie. We hebben op verschillende manieren ervoor gezorgd dat er jurisprudentie is gegenereerd, door zelf zaken te doen en door rechtsbijstandverzekeringen aan te sporen zaken te starten. We hebben zo met een zeer beperkt budget heel veel voor elkaar gekregen.

Na recente uitspraken door de Hoge raad, moeten we helaas vaststellen dat de rechter vindt dat de banken niet verplicht zijn om een veel grotere groep klanten met terugwerkende kracht te compenseren. Daarmee komen we aan het einde van de acties van de Oversluitclaim. Ondanks dat niet iedereen gecompenseerd is, zijn we trots op wat we bereikt hebben en willen jullie ontzettend bedanken voor jullie bijdrage daaraan!

13 juni 2019

Rechtbank Den Haag bevestigt het: ING moet de betaalde oversluitvergoeding volledig terugbetalen.

In een uitspraak van 13 juni 2019 heeft de rechtbank Den Haag ING veroordeeld om de door een klant betaalde oversluitvergoeding volledig terug te betalen. ING heeft hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak maar dat vervolgens weer ingetrokken. Daarmee is de uitspraak in deze zaak definitief.

Oversluitclaim legt nu voor haar deelnemers die eenzelfde boete aan ING hebben betaald, een claim bij ING neer. ING weigert vooralsnog echter om deze deelnemers ook schadeloos te stellen. Er zullen waarschijnlijk meer rechtszaken gevoerd moeten worden.

9 juli 2018

Minister van Financiën bevestigt het: renteverliezen als gevolg van de aflossingen die boetevrij gedaan worden, zijn al verdisconteerd in de hypotheekrente.

Klanten mogen ieder jaar boetevrij ten minste 10% van hun lening aflossen en meestal ook bij verhuizing en overlijden. Het renteverlies dat de bank over zo’n boetevrije vervroegde aflossing lijdt, kan niet in rekening gebracht worden bij degene die vervroegd aflost. Die aflossing is immers boetevrij. Dat renteverlies wordt daarom omgeslagen over alle klanten van de bank door middel van een opslag in de hypotheekrente. Iedereen betaalt dus al via de hypotheekrente voor het renteverlies dat de bank lijdt over het bedrag dat gemiddeld per klant boetevrij wordt afgelost. De banken brengen dit renteverlies echter nogmaals in rekening als de lening wordt overgesloten. Klanten die hun lening oversluiten betalen daar dus twee keer voor. Oversluitclaim stelt daarom al van het begin af aan dat de banken bij het berekenen van de boeterente ten onrechte geen rekening houden met de boetevrije aflossingen.

Dat banken de kosten van de boetevrije aflossingen inderdaad verdisconteren in de hypotheekrente is bevestigd door de Minister van Financiën in een brief van 9 juli 2018. In die brief schrijft de minister op bladzijde 7 het volgende:

"Kredietverstrekkers doen aannames over het aantal consumenten dat jaarlijks gebruikmaakt van de vergoedingsvrije ruimte om extra af te lossen en bepalen aan de hand hiervan de hoogte van de opslag op de hypotheekrente. Op basis van historische data kan vrij accuraat ingeschat worden hoeveel consumenten per jaar extra zullen aflossen en om deze reden kan hier een stabiele renteopslag voor bepaald worden."

20 maart 2017

AFM bevestigt het: banken berekenen te hoge boetes!

Een onderzoeksrapport van maart 2017 van de AFM bevestigt dat banken de oversluitboete inderdaad verkeerd berekenen, zoals wij al sinds 2016 claimen. Uit een vervolgonderzoek van de AFM in maart 2018 blijkt dat de banken de boetes toen nog steeds niet goed berekenden. De AFM is overigens niet bevoegd om de hypotheekaanbieders te verplichten de betaalde oversluitvergoedingen volledig terug te betalen. Daarvoor moet de rechter worden ingeschakeld.

Lees de blog

Banken rekenen te hoge boetes bij oversluiten

Banken en andere geldverstrekkers brengen al heel lang oversluitvergoedingen in rekening waarvan zij de omvang niet kunnen onderbouwen en die veel te hoog zijn. Dat is in strijd met de wet. OversluitClaim heeft berekend dat de gemiddelde boete 3.020,- te hoog is! Op grond van het consumentenrecht moeten alle oversluitvergoedingen die in rekening zijn gebracht, volledig terugbetaald worden.

Wat is de claim?

Banken en andere geldverstrekkers brengen al heel lang oversluitvergoedingen in rekening waarvan zij de omvang niet kunnen onderbouwen en die veel te hoog zijn. Zo maken zij het minder aantrekkelijk om over te stappen naar een lening met een (veel) lagere rente. Dat is in strijd met de wet. Op grond van het consumentenrecht moeten alle oversluitvergoedingen die in rekening zijn gebracht, volledig terugbetaald worden.

Lees meer over de claim

Voor wie is de claim?

Heb je ooit een oversluitboete betaald? Dan kom je in aanmerking voor de claim. Ook als je de lening niet hebt overgesloten maar wel kunt aantonen dat je hebt overwogen omdat te doen, kun je meedoen. Inschrijven is eenvoudig en kan direct via deze website.

Lees meer over voor wie de claim is

Hoe werkt de claim?

Oversluitclaim zoekt een grote groep mensen die zich achter de claim scharen. Iedereen met een hypotheek kan meedoen. Voor de deelnemers zal een procedure worden gevoerd en een schadevergoeding worden geëist. Wij ondersteunen verschillende van onze deelnemers die hierover een rechtszaak tegen hun bank zijn begonnen. Als deze procedures worden gewonnen wil Oversluitclaim opnieuw in onderhandeling treden met de banken over een collectieve regeling. Zijn de banken daar dan nog steeds niet toe bereid, dan zullen meer procedures moeten volgen.

Lees meer over wat we doen om ons doel te bereiken

Waarom is de Oversluitclaim opgericht?

Uit onderzoek van Oversluitclaim blijkt dat oversluitboetes structureel te hoog worden berekend. Het doel van Oversluitclaim is de schade die door de verkeerde boeteberekening is veroorzaakt vergoed te krijgen én juiste voorwaarden af te dwingen.

Lees meer over ons

De kosten van Oversluitclaim

Alle betrokkenen werken voor een gereduceerd tarief. Maar nog steeds zijn de kosten van een gedegen juridische procedure hoog. Daarom vraagt Oversluitclaim een deelnemersbijdrage van €25 en 10% van de schadevergoeding die de deelnemers ontvangen.

Lees meer over de kosten

Oversluitclaim verhoogt inschrijfgeld

We zijn nu ruim drieënhalf jaar bezig met de Oversluitclaim en hebben sindsdien veel kosten gemaakt, veel meer dan uit de bijdragen van onze deelnemers betaald kan worden. Van onze nieuwe deelnemers (vanaf 21 februari 2020) wordt daarom een iets hogere bijdrage van €25 gevraagd.

De herberekening van uw oversluitboete

Hoe zat het ook alweer? Heeft de verstrekker van uw hypotheeklening u op of na 14 juli 2016 een oversluitboete in rekening gebracht? Dan is deze wellicht te hoog geweest. Of dat zo is dient de bank te berekenen aan de hand van een leidraad die de AFM daarvoor heeft opgesteld. Veel van onze deelnemers…

Kifid: Bank hoeft boete niet te specificeren

Een ex-hypotheekklant van de Rabobank heeft onlangs zijn oude bank voor de Kifid geschillencommissie gedaagd (PDF). Hij was het niet eens met zijn boeteberekening en claimde dat deze in plaats van ongeveer €71.000 eerder €35.000 moet zijn. Kifid oordeelde echter dat de bank bij vervroegde aflossing van de hypotheek de gehanteerde berekening niet hoeft te…

Veelgestelde vragen - Lees alle veelgestelde vragen