AFM onderzoeksrapport uitgesteld

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over de Oversluitclaim is de AFM een onderzoek gestart naar de berekening van de boeterente. De AFM gaat na of de boeteberekeningen wel kloppen en of die dus niet te hoog is. De AFM kijkt alleen naar de regels die onder de op 14 juli ingevoerde Mortgage Credit Directive (MCD) gelden. Deze regeling stelt: ‘De vergoeding van de vervroegde aflossing mag niet hoger zijn dan het werkelijk geleden financiële nadeel dat de aanbieder heeft.’ Met die insteek gaat de AFM na of de rekenmethodes die banken toepassen wel werkelijk kloppen. De AFM verwachtte in het najaar 2016 klaar te zijn met haar onderzoek. Inmiddels heeft zij laten weten dat dit niet gaat lukken en de resultaten begin 2017 bekend zullen worden gemaakt.

De AFM heeft ons gevraagd mee te denken over hoe een eerlijke boeteberekening gedaan zou moeten worden. Wij doen er natuurlijk alles aan om de AFM hierin zo goed mogelijk te ondersteunen. Onze bevindingen en argumenten nemen ze mee in hun rapport.

Een goed onderzoek vanuit de AFM versterkt onze zaak en zal het terugclaimen van de teveel betaalde boetes vergemakkelijken. We zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van het rapport. Onze verwachtingen zijn in ieder geval erg positief, op basis van de reacties van de politiek, banken, de interesse van AFM en andere partijen. Binnenkort dus belangrijk nieuws!