De herberekening van uw oversluitboete

Hoe zat het ook alweer?

Heeft de verstrekker van uw hypotheeklening u op of na 14 juli 2016 een oversluitboete in rekening gebracht? Dan is deze wellicht te hoog geweest. Of dat zo is dient de bank te berekenen aan de hand van een leidraad die de AFM daarvoor heeft opgesteld. Veel van onze deelnemers ontvangen een aanzienlijk bedrag terug. Deze herberekeningen hadden uiterlijk einde 2017 moeten zijn afgerond.

Waar staan we nu?

Helaas doen de meeste banken er bijzonder lang over om de benodigde herberekeningen uit te voeren en hun klanten te compenseren. Pas vanaf december lijken de terugbetalingen goed op gang te zijn gekomen. Een groot aantal van onze deelnemers heeft de ontvangen herberekening al met ons gedeeld. Veel dank hiervoor.

De eventuele compensatie wordt eenzijdig door de hypotheekverstrekker vastgesteld. In veel gevallen wordt de compensatie automatisch naar uw bankrekening overgemaakt. In een enkel geval dient u eerst een formulier in te zenden. Dat u nu deze teruggaaf ontvangt, betekent niet dat u in de toekomst niet alsnog aanspraak kunt maken op aanvullende vergoeding. Zekerheidshalve kunt u aan de betreffende verstrekker melden dat u uw recht op een eventuele hogere compensatie voorbehoudt.

Wat gaat er nu gebeuren?

De Oversluitclaim ontvangt graag de door de banken verstuurde herberekeningen om te zien hoe het kon gebeuren dat destijds teveel boete in rekening werd gebracht, en om te kunnen nagaan of (her)berekeningen van de oversluitboetes nu niet alsnog foutief worden uitgevoerd.

Wij verzamelen zoveel mogelijk herberekeningen van verschillende soorten hypotheken bij verschillende aanbieders om een algeheel beeld te krijgen. We gebruiken deze resultaten om het collectieve belang van onze deelnemers te behartigen.

In voorkomende gevallen spreken wij namens en met instemming van de deelnemers, de hypotheekverstrekker aan op de geconstateerde fouten in de herberekening. Dit heeft in een aantal gevallen al tot positieve resultaten geleid! In de uitzending van Radar van maandag 8 januari 2018 vertelt een van deze deelnemers zijn verhaal.

In sommige gevallen heeft dit (nog) niet tot resultaten geleid. Wij gaan daarvoor naar de rechter. Wij verwachten dat nog deze maand in twee zaken een dagvaarding uitgaat naar de hypotheekverstrekker van de betreffende deelnemers.

Wat kan ik doen?

Heeft u ook al een herberekening en/of terugbetaling ontvangen, maar deze documenten nog niet met ons gedeeld? Upload dan uw herberekening via uw Dashboard op deze website.

Als u nog geen herberekening heeft ontvangen, dan krijgt u mogelijk nog bericht. U kunt eventueel bij uw (voormalige) hypotheekverstrekker informeren of u nog bericht zult krijgen. Een aantal aanbieders benadert u ook actief als u geen vergoeding krijgt.

Heeft u een oversluitboete betaald voor 14 juli 2016 of gekozen voor rentemiddeling? Dan krijgt u geen herberekening van uw verstrekker. Dit betekent niet dat de door u betaalde of meegefinancierde oversluitboete niet foutief of hoger dan toegestaan is berekend. Wat dit laatste betreft, zal de rechter zal zich hierover uiteindelijk moeten uitspreken.

Wat gaat dit mij kosten?

Naast de door u betaalde inschrijfkosten à 15 euro betaalt u aan de Oversluitclaim een percentage van de door u ontvangen teruggaaf. Dit percentage bedraagt 10%.

De vergoeding als percentage van uw teruggaaf betekent concreet dat u meer bijdraagt aan de kosten van de inspanningen van de Oversluitclaim naarmate u hiervan meer profiteert. Op deze manier willen wij de claim voor iedereen toegankelijk maken, zodat een collectieve claim kans van slagen heeft. Bovendien heeft u geen verdere kosten indien de claim voor u geen positief resultaat oplevert. Wij noemen het percentage daarom de succesfee. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de banken zich moeten verantwoorden voor de fouten die ze hebben gemaakt en dat ze deze goed gaan maken.