Het AFM onderzoeksrapport naar boeterente in 9 cijfers

Wat hebben we gedaan?

Elk van de 26.642 dossiers heeft Ikbenfrits berekend hoe de boete nu wordt bepaald. Zij hebben in kaart van alle aanbieders hoe banken de boetes nu berekenen. Dit is gedaan door vele aflosnota’s te analyseren. Voor alle banken geldt uiteraard dezelfde AFM leidraad. Deze heeft Ikbenfrits toegepast op de hypotheekgegevens uit de 26.000 dossiers en daaruit komen dan de correcte boetes. Als de AFM leidraad wordt gevolgd blijken de boetes gemiddeld 3.020 euro lager uit te vallen.

De uitkomst in 9 cijfers

Wij hebben gekeken naar wat het effect is van de leidraad van AFM die maandag 20 maart gepresenteerd is.

  • 3.020 euro is de boete gemiddelde te hoog volgens de AFM Leidraad – dat is ± 13% van de boetehoogte, na onderzoek van Ikbenfrits.nl.
  • 68.000 boetebetalers gemiddeld per jaar.
  • 205 miljoen euro per jaar wordt er dus te veel betaald aan oversluitboetes aan de banken.
  • Onderzoek van Ikbenfrits.nl was op basis van 26.642 dossiers.
  • Sinds 14 juli 2016 zou dat uitkomen op ongeveer 139 miljoen euro. Dat moeten de banken terugbetalen van de AFM.
  • Oversluitclaim gaat voor alle mensen die voor 14 juli een boete hebben betaald naar de rechter, dit gaat om 2-4 miljard euro.
  • Als we ook de boetevrije aflossingen in de toekomst meenemen wordt de te hoge boete nog hoger, dan komt hij neer op 7.094 euro oftewel bijna 31%.

Help mee dit onrecht te bestrijden

Wil je ook eerlijke en transparante voorwaarden? En je te veel betaalde boete terug? Schrijf je dan in voor de Oversluitclaim.