Onderzoek van AFM bevestigt dat banken jarenlang te hoge boetes voor oversluiten hebben gerekend.

De AFM heeft vandaag een leidraad gepubliceerd die voorschrijft hoe banken de oversluitboete moeten berekenen. Online hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl heeft 26.500 dossiers doorgerekend en de huidige boeteberekening van de banken vergeleken met de berekening volgens de leidraad. Daaruit blijkt dat banken jaarlijks 200 miljoen euro teveel aan boetes aan hun klanten in rekening brengen. Ikbenfrits.nl is de initiatiefnemer van de stichting Oversluitclaim die in september 2016 een collectieve actie is begonnen tegen de te hoge oversluitboetes. De leidraad bevestigt het standpunt van Oversluitclaim.

AFM leidraad bepaalt wat de maximale oversluitboetes zijn die banken mogen berekenen

De AFM heeft in opdracht van de minister van financiën onderzoek gedaan naar de boeteberekening bij het oversluiten van hypotheken. De banken mogen volgens de wet geen hogere vergoeding rekenen dan de werkelijk geleden schade. Dit onderzoek heeft geleid tot de vandaag gepubliceerde leidraad van de AFM die voorschrijft hoe banken de boete moeten berekenen om te voldoen aan de wettelijke norm.

Banken rekenen jaarlijks €200 miljoen teveel aan boetes

De banken hebben altijd beweerd dat de boetes niet te hoog zijn. Ikbenfrits.nl heeft aan de hand van 26.500 dossiers de huidige boeteberekeningen van meer dan 40 banken getoetst aan de leidraad van de AFM. Hieruit blijkt dat banken per persoon gemiddeld €3.020 teveel aan oversluitboete in rekening brengen. In totaal incasseren de banken jaarlijks ruim €200 miljoen teveel aan boetes.

De banken handelen in strijd met de wet

Sinds 14 juli 2016 staat uitdrukkelijk in de wet dat de banken geen oversluitboete in rekening mogen brengen die hoger is dan de schade die de bank lijdt. Dit was echter ook vóór die tijd al verboden op grond van de wettelijke regels van het consumentenrecht. De banken hebben de afgelopen decennia miljarden euro’s te veel aan hun klanten in rekening gebracht.

De banken moeten terugbetalen wat zij teveel aan boetes hebben geïnd

De AFM heeft pas sinds 14 juli 2016 de bevoegdheid om er op toe te zien dat de banken niet te hoge oversluitboetes in rekening brengen. De AFM gaat er vanuit dat de banken alle oversluitboetes die vanaf 14 juli 2016 betaald zijn, zullen corrigeren. Het teveel in rekening gebrachte moet worden terugbetaald. Volgens de berekening van Ikbenfrits.nl gaat het alleen al vanaf 14 juli 2016 om meer dan 139 miljoen euro.

AFM rapport bevestigt het gelijk van Oversluitclaim

De leidraad van de AFM is een grote steun voor de collectieve actie die Oversluitclaim vorig jaar is gestart. Oversluitclaim vordert voor haar deelnemers het geld terug bij de banken. Dit geldt zowel voor de mensen die na 14 juli 2016 een boete hebben betaald, als voor de mensen die dat vóór die datum hebben gedaan. Oversluitclaim eist van de banken dat iedereen die schade heeft geleden, gecompenseerd wordt. Consumenten hebben de afgelopen 20 jaar in totaal tussen de 2 en 4 miljard euro teveel aan boetes betaald.

Over Ikbenfrits.nl

Ikbenfrits.nl is een vernieuwende online hypotheekadviseur met als doel het eerlijk en doorzichtig maken van de hypotheekmarkt. Volgens Ikbenfrits.nl verdienen huizenbezitters het om te weten hoe hun hypotheek in elkaar zit en moeten ze de vrijheid en kennis hebben hierin een goede keuze te maken. Voor meer informatie kijk op www.ikbenfrits.nl.

Over Oversluitclaim

Oversluitclaim is een onafhankelijke organisatie, een initiatief van Ikbenfrits.nl. Haar doel is ervoor te zorgen dat de deelnemers schade die zij hebben geleden als gevolg van de te hoge boeterente vergoed krijgen. Daarnaast beoogt zij de banken te dwingen om in de toekomst correcte oversluitboetes in rekening te brengen bij hun klanten. Voor meer informatie en inschrijven, kijk op www.oversluitclaim.nl.