Terugblik: Wat hebben we allemaal gedaan in het afgelopen jaar?

Eind 2016 is de Oversluitclaim opgericht, als initiatief vanuit Ikbenfrits. Ikbenfrits ontdekte dat de banken al zeker 20 jaar te hoge oversluitboetes in rekening brengen. We kijken even terug naar hoe het afgelopen jaar is verlopen.

September 2016: Oprichting

Na de oprichting van de Oversluitclaim in het najaar van 2016, hebben we berekend dat er gemiddeld per consument 3.500 euro teveel aan boete betaald is. Daarmee kwamen we ook de eerste keer in het televisieprogramma Radar, wat leidde tot een mediastorm en tot Kamervragen. Door deze Kamervragen is de verantwoordelijke toezichthouder AFM door de Minister van Financiën opgedragen om te onderzoeken of de oversluitboetes inderdaad hoger zijn dan de schade die de banken leiden als een hypotheek wordt overgesloten. Begin 2017 kwam de AFM met een rapport waarin bevestigd wordt dat de banken fouten maken bij het berekenen van de boetes die daardoor vaak te hoog zijn.

Maart 2017: Radar

Begin 2017 waren we opnieuw te zien in Radar, om uit te leggen wat de banken tot dan toe hebben gedaan. We hebben toen onderzoek gedaan naar alle Nederlandse banken, en het bleek dat de banken nog helemaal niets aan het doen waren om terug te komen op de fouten die zij eerder maakten in de boeteberekeningen. Ook lieten we zien welke banken het slechtst met deze regels omgingen.

Zomer 2017: Proefprocessen in gang gezet

Daarna hebben we het overleg met de banken gezocht, maar zij staan daar helaas niet erg voor open. Voor diverse deelnemers met een rechtsbijstandverzekering hebben we hun zaak aangemeld bij de verzekeraar. We bieden de verzekeraars ondersteuning bij de behandeling van deze zaken waarvan er een aantal nu voor de rechter komt, waarbij wij de procesvoering doen of de betrokken verzekeraar ondersteuning bieden. Daarnaast hebben wij voor een aantal deelnemers zelf proefprocedures in gang gezet. Het doel is om zoveel mogelijk  proefprocedures voor de rechter te krijgen. Dat vergt echter veel voorbereiding. Bovendien lukt het niet met elke zaak die wij aanhangig maken, omdat de banken soms een schikking aanbieden die de deelnemer wil accepteren.

2017: Slim narekenen van de boetes

Daarnaast hebben we het afgelopen jaar een uitgebreide rekenmodule gemaakt, waarmee nauwkeurig berekend kan worden hoeveel boete er teveel betaald is. Met een slim algoritme zorgen we ervoor dat zaken die een grote kans op fouten hebben, eruit worden gehaald. Dan rekenen we deze berekeningen met de hand na. Het is een hele klus geweest om dit te maken, onder meer omdat we alle historische rentes die de banken per hypotheekvorm hebben gehanteerd, moesten achterhalen. Specificaties van boete(her)berekeningen zijn nog steeds lastig te beoordelen omdat de gehanteerde gegevens moeilijk te controleren zijn. Kredietverstrekkers zijn onvolledig en onduidelijk wat betreft de historische rentestanden, woningwaarde en rente-opslagen die gebruikt zijn in de (her)berekening. Daardoor zit er ontzettend veel tijd in dit project en heeft dit ook geld gekost omdat we hier mensen voor hebben moeten betalen. Als resultaat hiervan kunnen we nu duizenden herberekeningen uitvoeren, van verschillende banken en verschillende typen hypotheken. Dat is natuurlijk super goed nieuws, want hiermee hebben we meer slagkracht in de rechtszaal.

Herfst 2017: Banken beginnen met terugbetalen

Ondertussen zijn de eerste banken begonnen met terugbetalen, waartoe zij natuurlijk genoodzaakt waren, als gevolg van onze inspanningen. Hier zijn we blij mee, maar we kunnen nu al stellen dat veel banken de toegezegde terugbetalingen voor het eind van 2017 niet kunnen waarmaken. Dit zullen we dus goed in de gaten blijven houden en we zitten hier dan ook bovenop!

2017: Grote stappen, maar het moet beter

Tenslotte zijn we zoals aangegeven met een aantal rechtszaken bezig, waar we u vanzelfsprekend van op de hoogte zullen houden. We kunnen terugkijken op een succesvol 2017 maar het gaat ons niet snel genoeg. Daarom gaan we grote stappen maken in 2018.

2018: Wat zijn de plannen?

De plannen voor 2018 zijn als volgt: honderden zaken liggen voor de rechter. De banken zullen worden gedaagd en moeten zich verantwoorden, met meer tekst en uitleg over hoe ze de boete berekenen. In 2018 zijn alle banken over op de nieuwe AFM-boeteberekening en zijn alle oversluitboetes vanaf ingang van de AFM-richtlijn gecorrigeerd. Qua communicatie zullen wij u regelmatiger op de hoogte houden van de vorderingen zodat u beter weet wat de status is van de claim en wat we voor u doen.

Heeft u nog ideeën over hoe we de Oversluitclaim nog meer een succes kunnen maken? Mail je plannen naar [email protected].