Verkleinen hypotheekschuld door rem op boeterente is niet genoeg (NRC 21 aug 2016)

‘Geld lenen kost geld’, luidt al jaren de van overheidswege verplichte waarschuwing bij kredietreclames. Minder geld lenen kost óók geld, blijkt als een huizenbezitter zijn hypotheekschuld voortijdig wil aflossen of die lening wil oversluiten. Dan brengen banken een zogeheten boeterente in rekening, die flink kan oplopen.

Dergelijke boetes worden, met de huidige lage rentestand, in toenemende mate als onrechtvaardig en uit de tijd ervaren. Na de kredietcrisis van 2008 werd het terugdringen van schulden, zowel bij overheden, bedrijven als particulieren, immers als noodzakelijk beschouwd om de financiële huishouding op orde te krijgen. Waarom zou je iemand die volgens dat devies netjes zijn hypotheekschuld versneld wil afbouwen, bestraffen met een boete?

Lees het volledige hoofdredactionele commentaar in het NRC

Michiel Lensink

Michiel Lensink

Michiel Lensink houdt zich bezig met het presenteren van de Oversluitclaim aan 't grote publiek. De vaak ingewikkelde berekeningen die banken hanteren probeert hij toegankelijk en begrijpelijk te maken, zonder af te doen aan de correctheid.