‘Geld lenen kost geld’, luidt al jaren de van overheidswege verplichte waarschuwing bij kredietreclames. Minder geld lenen kost óók geld, blijkt als een huizenbezitter zijn hypotheekschuld voortijdig wil aflossen of die lening wil oversluiten. Dan brengen banken een zogeheten boeterente in rekening, die flink kan oplopen.

Dergelijke boetes worden, met de huidige lage rentestand, in toenemende mate als onrechtvaardig en uit de tijd ervaren. Na de kredietcrisis van 2008 werd het terugdringen van schulden, zowel bij overheden, bedrijven als particulieren, immers als noodzakelijk beschouwd om de financiële huishouding op orde te krijgen. Waarom zou je iemand die volgens dat devies netjes zijn hypotheekschuld versneld wil afbouwen, bestraffen met een boete?

Lees het volledige hoofdredactionele commentaar in het NRC