Nadat we jouw aanmelding ontvangen hebben zullen we je een e-mail sturen met een bevestiging. Vervolgens zullen we je, als je een boete betaald hebt, per e-mail vragen om op onze website de gegevens in te vullen die we nodig hebben om jouw maximale schade te kunnen berekenen en jouw claim te onderbouwen. Als je tot op heden geen boete betaald hebt, dan hoef je eerst nog geen gegevens aan ons door te geven.

De boeterente is een vergoeding voor de rente-inkomsten die de bank misloopt als iemand zijn lening vóór het einde van de afgesproken rentevaste periode oversluit. Daar is op zich niets mis mee. Wat niet klopt, is dat de banken, wanneer iemand wil oversluiten, ook een vergoeding eisen voor rente-inkomsten die zij sowieso zouden mislopen. Klanten kunnen per jaar 10% of meer boetevrij van hun lening aflossen en kunnen de hypotheek meestal volledig boetevrij aflossen als ze verhuizen. Het renteverlies dat de banken daarop lijden hebben zij al lang ingecalculeerd en mogen ze daardoor niet ook nog eens als boeterente in rekening brengen. Helaas doen de banken dat wel.

Bovendien gaan de banken uit van een onrealistisch lage vergelijkingsrente, waardoor de boeterente nog hoger uitpakt. Deze twee effecten bij elkaar zorgen er voor dat de boeterente meer dan 15% hoger is dan wettelijk is toegestaan.

Het is niet toegestaan om bij het oversluiten van een hypotheek een boeterente te eisen die hoger is dan de schade die de bank lijdt. Dat staat sinds kort uitdrukkelijk in de wet, maar deze regel geldt al heel lang. De banken hebben de afgelopen jaren vele miljarden euro’s extra op hun hypotheken verdiend doordat ze de boeterente onrechtmatig te hoog hebben gehouden. Nagenoeg alle banken hebben hier aan mee gedaan.

Je mag de relatie met Oversluitclaim altijd beëindigen. Echter, dit geeft geen recht op teruggave van de eenmalige bijdrage van € 25. Hypotheekboete B.V. houdt ook recht op de succesfee van 10% van de vergoeding die je ontvangt. De reden hiervoor is dat wij veel kosten maken om de schade van de deelnemers vergoed te krijgen. Wij geloven in de zaak en vinden het verantwoord om dit risico te nemen. Maar dan moeten we er wel vanuit kunnen gaan dat als we succes hebben, we de succesfee ook zeker krijgen.

Om de onafhankelijkheid te waarborgen en ervoor te zorgen dat er geen belangenverstrengeling ontstaat hebben we er bewust voor gekozen om de Stichting OversluitClaim volledig onafhankelijk te maken.

Hypotheekboete B.V. is opgericht voor de financiering van de claim en staat qua bedrijfsvoering volledig los van Stichting OversluitClaim. Hypotheekboete B.V. heeft drie aandeelhouders. Dit zijn de oprichters van Frits.com. In de statuten van Hypotheekboete B.V. is vastgelegd dat de deelnemersbijdragen uitsluitend gebruikt mogen worden voor de claim.

Stichting OversluitClaim is een onafhankelijke stichting die voor de deelnemers aan de oversluitclaim de schade gaat verhalen op de banken. Het bestuur van Stichting OversluitClaim ontvangt een marktconforme vergoeding voor haar werkzaamheden en heeft geen direct of indirect belang bij Hypotheekboete B.V. of Frits.com. Voor meer informatie over Stichting OversluitClaim zie www.stichtingoversluitclaim.nl.

Het doel van Oversluitclaim is ervoor te zorgen dat haar deelnemers de schade die zij hebben geleden als gevolg van de te hoge boeterente vergoed krijgen. Daarnaast wil Oversluitclaim banken verplichten in het vervolg lagere oversluitboetes te berekenen aan hun huidige klanten.

Niet alleen mensen die een te hoge boete hebben betaald hebben schade geleden. Ook als je in het verleden overwogen hebt om over te sluiten, maar dat niet hebt gedaan vanwege een te hoge oversluitboete, ben je gedupeerd. Je betaalt op dit moment namelijk een te hoge hypotheek omdat je niet hebt kunnen oversluiten.

De duur van de procedure hangt af van de opstelling van de banken en de overige verstrekkers van hypothecair krediet. Onze verwachting is dat het meerdere jaren zal duren voordat het tot een schadevergoedingsregeling komt.

Alle banken passen één of meerdere trucs toe zoals in het filmpje uitgelegd wordt. Onder andere ING en Rabobank passen de extra lage vergelijkingsrente toe. ABN AMRO houdt daarentegen geen rekening met vervroegd aflossen.

De claim is ook van toepassing op boetes betaald voor extra tussentijdse aflossingen, of het helemaal aflossen van je hypotheek. Hierbij is namelijk ook een boete berekend waarin dezelfde fouten zijn gemaakt als bij oversluiten gebeurt. Je kunt dus ook meedoen aan de claim!

Er zijn twee manieren waarop rentemiddeling wordt toegepast door banken. Sommige hanteren een boetebepaling en smeren die dan uit over de nieuwe rentevaste periode. Andere hypotheekverstrekkers morrelen aan de rente, en geven je dan een nieuw voorstel. Voor details over hoe de banken precies dit rentevoorstel bepalen, lees het blog van Ikbenfrits.

In het eerste geval is het duidelijk dat er een boete is bepaald. Hierin zijn dezelfde fouten gemaakt als bij het bepalen van de oversluitboete, dus dan is inschrijven zinvol.

In het tweede geval is de situatie minder duidelijk dan in geval van een boeteberekening die gepaard is gegaan bij een algehele aflossing, zoals oversluiten. Wel is het zo dat je vermoedelijk hebt gekozen voor rentemiddelen omdat oversluiten op dat moment geen optie was vanwege de hoge boete. En die boete was naar onze overtuiging te hoog berekend. Met deze laatste reden kun je je ook inschrijven voor de claim. Als de boete namelijk lager was geweest, had je wellicht niet gemiddeld maar was je overgesloten en heb je dus toch schade geleden.

Om je in te kunnen schrijven heeft Oversluitclaim je naam, e-mailadres, je adresgegevens en de reden waarom je meedoet aan de oversluitclaim, nodig.

Om mee te doen met de Oversluitclaim moet je in ieder geval je hypotheekovereenkomst hebben. Als je in het verleden een boeterente hebt betaald, hebben we daar een bewijs van nodig. Als het proces verder is gevorderd, zullen we meer gedetailleerde informatie opvragen.

Aanmelden gaat via het inschrijf-formulier op de homepage van deze website, of via deze pagina. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op via [email protected] zodat we je inschrijving handmatig rond kunnen maken.

Je kunt in aanmerking komen voor een schadevergoeding als je een hypothecaire lening hebt lopen of de afgelopen 20 jaar een hypothecaire lening hebt gehad. Je komt ook in aanmerking voor een schadevergoeding als je wilde oversluiten, maar dit niet hebt gedaan vanwege de hoge boeterente. In dat geval heb je ook schade geleden en kom je dus ook in aanmerking voor een vergoeding.

Heb je lang geleden een oversluitboete betaald? Ook dan heeft inschrijven zin. Al minimaal 20 jaar berekenen vrijwel alle banken de boeterente onjuist. Wij gaan met jouw gegevens uitzoeken hoeveel je destijds teveel hebt betaald en we zullen dat bedrag claimen. Ook de wettelijke rente daarover zal meegenomen worden in de claim. Alle boetes die tot 20 jaar geleden zijn betaald, zullen we meenemen in de claim. Zolang je het boetebedrag weet, kun je meedoen aan de claim!

Is je bank in de tussentijd failliet of opgegaan in een andere verstrekker? Ook dan kom je waarschijnlijk nog in aanmerking voor een vergoeding.

Oversluitclaim gaat aan de hand van jouw gegevens nog uitrekenen wat je maximale schade is. Je dient er echter rekening mee te houden dat de vergoeding die je ontvangt lager kan zijn dan de door ons berekende maximale schade. De omvang van de vergoeding zal waarschijnlijk bepaald worden door de systematiek die de rechter bij berekening van de schadevergoeding redelijk zal achten en/of in onderhandeling met de banken en overige verstrekkers van hypothecaire leningen worden vastgesteld. Omdat je, als je overgesloten bent, de boete hebt afgetrokken van je inkomstenbelasting, zal je bij een vergoeding ook weer belasting verschuldigd zijn. Wel is het zo dat de schadevergoeding altijd hoger zal zijn dan de belasting die je hierover verschuldigd bent.

Wij doen er alles aan om inzicht te geven in wat we doen, waarom we het doen en wie we zijn. We zijn bereikbaar via [email protected]

Oversluitclaim staat voor een eerlijke hypotheekmarkt en we weten dat dat mogelijk is. De consument mag door machtsmisbruik van een bank niet meer gedupeerd worden. Oversluitclaim gaat zorgen voor balans in de hypotheekmarkt: dat de bank weer gaat werken voor zijn geld en dat de consument vrij en eerlijk kan kiezen.

Om de banken te dwingen om klanten schadeloos te stellen zal er een juridische procedure gestart worden. We willen dit tegen zo laag mogelijke kosten doen. Alle betrokkenen werken daarom tegen een gereduceerd tarief. Maar dan nog zijn de kosten van het opzetten van een claimorganisatie en het voeren van juridische procedures tegen de banken te hoog om alleen te dragen. Daarom wordt van iedere deelnemer een eenmalige bijdrage van €25 gevraagd. Als we succesvol zijn met het claimen van de schade van de banken ontvangen de betrokken adviseurs een succesfee van 10%. Op deze manier houden we samen de kosten laag.

Het claimen van de boete kun je los zien van het oversluiten. Het besluit om over te sluiten neem je, omdat oversluiten door de lage rente op dit moment financieel aantrekkelijk is. Dat je dan nu een boete moet betalen die eigenlijk te hoog is, is vervelend, maar je kunt deze direct weer claimen door je in te schrijven op Oversluitclaim. Zo laat je in ieder geval niet het gunstige moment om over te sluiten aan je neus voorbij gaan.

Oversluiten houdt in dat een lopende hypothecaire lening vervangen wordt door een nieuwe. Stel, je hebt drie jaar geleden een hypotheek afgesloten van € 250.000 tegen 5% rente die voor 10 jaar vast staat. Nu, 3 jaar later, is de rente gedaald naar 2,5% voor 10 jaar vast. Je hebt het recht om je lopende lening tegen 5% rente te vervangen door een nieuwe lening tegen 2,5%. Dat heet oversluiten. Je moet je bank dan wel een vergoeding betalen voor het renteverlies dat de bank lijdt doordat je de lening 7 jaar voor het einde van de rentevaste periode oversluit. De boeterente die de banken daarvoor in rekening brengen is echter te hoog. Het oversluiten van de hypotheek zou voor velen aantrekkelijker zijn, als de banken de boeterente juist zouden berekenen. Hier strijdt Oversluitclaim voor.

Contact opnemen met Oversluitclaim kan via [email protected]

  • Oversluitclaim heeft het beheer van jouw gegevens ondergebracht bij Frits.com;
  • Frits.com beheert jouw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke regels van de Autoriteit Financiële Markten en de Wet bescherming persoonsgegevens;
  • We bewaren je gegevens op een veilige manier.

Omdat we samen gaan berekenen wat de mogelijke schade is die je geleden hebt, zullen we gegevens van je verzamelen ten aanzien van je hypotheek. We verstrekken jouw gegevens nooit aan derden zonder je expliciete toestemming. Mocht het nodig zijn voor het proces om de banken informatie te geven, dan zullen we dat altijd geanonimiseerd doen.