Hoe gaat de Oversluitclaim in zijn werk?

Oversluitclaim zoekt een grote groep mensen die de claim steunen. Iedereen met een hypotheek kan meedoen.

Voor de deelnemers wordt een schadevergoeding geëist. Wij ondersteunen verschillende van onze deelnemers die hierover een rechtszaak tegen hun bank zijn begonnen. Als deze procedures worden gewonnen wil Oversluitclaim opnieuw in onderhandeling treden met de banken over een collectieve regeling. Zijn de banken daar dan nog steeds niet toe bereid, dan zullen meer procedures moeten volgen.

De activiteiten van Oversluitclaim zijn echter niet beperkt tot het ondersteunen van deelnemers die een procedure tegen hun bank voeren. We doen veel meer. Het maakt ons niet uit op welke manier we ons doel bereiken. Het gaat om het resultaat: terugbetaling van de oversluitboetes en eerlijke oversluitboetes voor de toekomst.

Om dat te bereiken proberen we iedereen die daar een bijdrage aan kan leveren te mobiliseren. We zijn een aantal keer op de televisie geweest bij Radar. We hebben aandacht van de politiek voor onze zaak gevraagd en gekregen. Naar aanleiding van onze actie heeft de minister de AFM verzocht onderzoek te doen naar de oversluitboetes. Dit heeft tot een rapport in 2017 geleid en een vervolgonderzoek in 2018. De AFM heeft de banken gedwongen om een klein deel van de betaalde oversluitboetes terug te betalen maar heeft geen bevoegdheid om de banken te dwingen alle betaalde oversluitboetes volledig terug te geven. Een deel van onze deelnemers heeft een rechtsbijstandverzekering waar een beroep op gedaan kan worden. Daar ondersteunen we hen bij.

Het budget van Oversluitclaim is beperkt en de banken hebben de beschikking over een onuitputtelijke hoeveelheid geld en middelen. Daarom hebben we zoveel mogelijk deelnemers nodig en proberen we andere partijen die een bijdrage aan het succes van de Oversluitclaim kunnen leveren te activeren.

Meer weten over de claim?

Lees hier verder

 • 1. Inschrijven

  Meld je aan bij Oversluitclaim. Vul je gegevens in en geef aan welke categorie het beste bij jou past. Samen kunnen we de banken verplichten om de hoge boetes te verlagen en de schade te vergoeden!

 • 2. € 25 met iDeal betalen

  Een collectieve actie tegen de banken is erg kostbaar. Maar we zijn met heel veel gedupeerden en daarom kunnen de kosten per deelnemer laag blijven. Door je aan te melden, zorg je dat ook jouw schade geclaimd wordt en draag je bij aan de kosten die gemaakt moeten worden.

 • 3. Aanvullend onderzoek

  We doen permanent onderzoek om de claim beter te kunnen onderbouwen. Daarom zullen we jou mogelijk via een e-mail nog om extra informatie vragen.

 • 4. Onderhandelingen

  Stichting OversluitClaim zal in overleg met de banken treden om een redelijke schadevergoedingsregeling te treffen. Mochten de banken daartoe bereid zijn, dan zal de regeling worden neergelegd in een bindende overeenkomst en kunnen de schadevergoedingen worden uitgekeerd.

 • 5. Juridische procedures

  Totdat de banken bereid zijn om tot een acceptabele schadevergoedingsregeling te komen, zal Stichting Oversluitclaim meerdere deelnemers ondersteunen in juridische procedures die zij op eigen naam tegen hun bank voeren. De rechter zal gevraagd worden om de banken te veroordelen om de betaalde vergoedingen volledig terug te betalen. De kosten van de Stichting worden onder meer met jouw bijdrage betaald. Stichting OversluitClaim is volledig onafhankelijk. Hiermee is gegarandeerd dat het belang van de gedupeerden vooropstaat.

 • 6. Schadevergoeding

  Nadat deze rechtszaken zijn gewonnen, zijn de banken mogelijk wel bereid een schikking te treffen. Zo niet dan moeten er wellicht nog meer procedures gevoerd worden om de geleden schade terug te vorderen.

Wie zit er achter de claim?

Over ons