Met jouw bijdrage kunnen we een boel voor elkaar krijgen!

Het vergt een lange adem om de banken te dwingen om de oversluitvergoedingen terug te betalen. We willen dit tegen zo laag mogelijke kosten doen. Alle betrokkenen werken daarom tegen een gereduceerd tarief. Toch kunnen zijn de kosten zeer aanzienlijk.

We vragen van iedere deelnemer een bijdrage van €25. Als we succesvol zijn met het claimen van de schade, ontvangt Oversluitclaim een succes-fee van 10% van de schadevergoeding die jij ontvangt. Op deze manier houden we samen de kosten laag.

De deelnemers van Oversluitclaim betalen €25 voor deelname en als de deelnemer geld terugkrijgt ontvangt Oversluitclaim 10% daarvan als succes-fee.

Met dit geld kunnen we de claim financieren. Het inschrijfgeld zal alleen besteed worden aan kosten die direct te maken hebben met het claimproces en het werven van deelnemers.