Met jouw bijdrage kunnen we een boel voor elkaar krijgen!

Om de banken te dwingen om de geleden schade aan hun klanten terug te betalen gaan we een juridische procedure starten. We willen dit tegen zo laag mogelijke kosten doen. Alle betrokkenen werken daarom tegen een gereduceerd tarief. Toch kunnen de kosten van een juridisch proces behoorlijk oplopen.

We vragen van iedere deelnemer een eenmalige bijdrage van €15. Als we succesvol zijn met het claimen van de schade, ontvangt Oversluitclaim een succes-fee van 10% van de schadevergoeding die jij ontvangt. Op deze manier houden we samen de kosten laag.

De deelnemers van Oversluitclaim betalen €15 voor deelname en als tot uitbetaling wordt overgegaan ontvangt de claim 10% van de schadevergoeding als succes-fee.

Met dit geld kunnen we de rechtszaak financieren. Het inschrijfgeld zal alleen besteed worden aan kosten die direct te maken hebben met het claimproces en het werven van deelnemers.

Transparantie is voor ons belangrijk

We willen graag dat het belang van onze deelnemers voorop staat. Het is voor ons belangrijk dat de stichting die het proces gaat voeren (Stichting OversluitClaim) volledig onafhankelijk is.

Met jouw bijdrage help je mee om de (juridische) kosten te financieren. Het inschrijfgeld zal alleen besteed worden aan kosten die direct te maken hebben met de Oversluitclaim.

Doe mee!