Wat doen we met jouw gegevens?

  • Oversluitclaim heeft het beheer van jouw gegevens ondergebracht bij Ikbenfrits.nl.
  • Ikbenfrits.nl beheert jouw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke regels van de Autoriteit Financiële Markten en de Wet bescherming persoonsgegevens.
  • Ikbenfrits.nl gebruikt jouw gegevens niet voor hun commerciële activiteiten.
  • Ikbenfrits.nl bewaart jouw gegevens op een veilige manier. Zij gebruiken de laatste encryptiemethoden en monitoren continue de veiligheid van hun systeem. Jouw verbinding met websites Oversluitclaim.nl en Ikbenfrits.nl zijn volledig beveiligd via SSL.
  • Omdat we gaan berekenen wat de mogelijke schade is die je geleden hebt, zullen we je vragen gegevens in te vullen t.a.v. je hypotheek.
  • Wij en Ikbenfrits.nl verstrekken jouw gegevens nooit aan derden zonder je expliciete toestemming. Mocht het nodig zijn voor het proces om de banken informatie te geven zullen we dat altijd geanonimiseerd doen.