Wat doen we met jouw gegevens?

  • Oversluitclaim heeft het beheer van jouw gegevens ondergebracht bij Frits.com.
  • Frits.com beheert jouw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke regels van de Autoriteit Financiële Markten en de Wet bescherming persoonsgegevens.
  • Frits.com gebruikt jouw gegevens niet voor hun commerciële activiteiten.
  • Frits.com bewaart jouw gegevens op een veilige manier. Zij gebruiken de laatste encryptiemethoden en monitoren continue de veiligheid van hun systeem. Jouw verbinding met websites Oversluitclaim.nl en Frits.com zijn volledig beveiligd via SSL.
  • Omdat we gaan berekenen wat de mogelijke schade is die je geleden hebt, zullen we je vragen gegevens in te vullen t.a.v. je hypotheek.
  • Wij en Frits.com verstrekken jouw gegevens nooit aan derden zonder je expliciete toestemming. Mocht het nodig zijn voor het proces om de banken informatie te geven zullen we dat altijd geanonimiseerd doen.