Vernietigings- en stuitingsverklaring voor uw bank

Hieronder vindt u de stuitingsverklaring die u per post of per e-mail kunt sturen naar uw bank om een eventueel lopende verjaringstermijn te stuiten.
Let op: dit is een modelverklaring. Past u alle zinsdelen waarbij een voetnoot vermeld staat, aan uw persoonlijke situatie aan voordat u de brief verstuurd.

Vernietigings-en-stuitingsverklaring

Een aantal belangrijke zaken:

  • De brief moet voorzien zijn van een handtekening;
  • De brief wordt bij voorkeur aangetekend verstuurd en moet aan de juiste rechtspersoon gericht zijn. De juiste rechtspersoon is de bank of andere geldverstrekker die in de hypotheekakte vermeld staat of de rechtsopvolger daarvan;
  • De postadressen van een groot aantal geldverstrekkers hebben wij verzameld en kunt u op de aangegeven pagina terugvinden;
  • De brief kan ook per e-mail verstuurd worden, in dat geval is het belangrijk dat u het juiste e-mailadres heeft. Daarbij is het in dat geval van belang dat u een ontvangstbevestiging van de e-mail terugkrijgt, zodat u zeker weet dat de brief goed is ontvangen;
  • Bewaar een kopie van de ondertekende brief en het verzendbewijs zorgvuldig.

Hieronder vindt u een lijst met daarin de NAW-gegevens van de meeste geldverstrekkers. Deze informatie kan verouderd zijn, controleert u dus het adres van uw geldverstrekker voordat u de brief verstuurd, of gebruikt u het adres wat u zelf van de bank heeft.

NAW gegevens banken – Oversluitclaim